Termodinamik 2. Ünite Ödevleri Cevap Anahtarı

28.3.2017

Sorular: 90 Puan

Genel Düzen ve Yazı: 5 Puan

Poşet: 2 Puan

Kapak Düzeni: 3 Puan

6)

(5 Puan) a)

Cp, Sabit basınçta özgül ısı, maddenin birim kütlesinin sıcaklığını sabit basınçta 1 derece yükseltmek için gerekli olan enerji.

Cv, Sabit hacimde özgül ısı, maddenin birim kütlesinin sıcaklığını sabit haicmde 1 derece yükseltmek için gerekli olan enerji.

Cp-Cv=Rgaz

(10 Puan) b)

P*V=n*Revrensel*T

==>  P*V=(m/MA)*Revrensel*T     ,  Revrensel/MA=Rgaz

==>  P*V=m*Rgaz*T

==>  P=(m/V)*Rgaz*T                  ,  m/V=yoğunluk

==>  P=yoğunluk*Rgaz*T

(10 Puan) c) Enerji vardan yok, yoktan var edilemez; ancak şekil değiştirebilir. Toplam enerji korunur.

Enerjideki değişim= potansiyel enerjideki değişim + kinetik enerjideki değişim + iç enerjideki değişim

olarak özetlersek; HAREKETSİZ (hız yok) ve KAPALI KAP (madde giriş çıkışı ile enerji taşınımı yok) olduğu için kinetik enerjideki değişim olmadığı söylenir. Kabın her noktasındaki potansiyel enerji de sabit kaldığından geriye sadece iç enerjideki değişim kalır. (Örneğin, kapalı hareketsiz bir kaptaki bir gaz ısıtılırsa bu enerji kinetik ya da potansiyel enerji olarak değil iç enerji olarak sisteme katılır.) O halde;

Enerjideki değişim=iç enerjideki değişim olarak 1. yasa sadeleşmiş olur.

Görüntülenme Sayısı: 542