Hizmetler

Eğitim-Öğretim Hizmetleri

Eğitim-Öğretim ile alakalı ayrıntılı bilgiler için Eğitim Bilgileri sayfasına bakınız.

Bölümümüz bünyesinde lisans düzeyinde (4 yıllık) eğitim-öğretim verilmektir. Lisans Programı olarak Makine Mühendisliği eğitimi verilmektedir.

Lisansütü programlar ise Enstitüler tarafından yürütülmekte olup Makine Mühendisliği lisansüstü programları için Fen Bilimleri Enstitüsü sayfasına bakınız.

Ayrıca Üniversitemizdeki tüm Lisans ve Lisansütü Programlar hakkındaki bilgilere Bologna Bilgi Sisteminden ulaşılabilmektedir.

Bologna Bilgi Sistemi şunları içermektedir;

 • Tarihçe
 • Amaç ve hedefler
 • Yetkili Bilgileri
 • Kabul koşulları
 • Önceki öğrenimin tanınması
 • Dersler ve İçerikleri
 • Ölçme ve değerlendirme
 • Öğrenme çıktıları
 • Mezuniyet koşulları
 • Alınacak derece
 • Üst kademeye geçiş
 • Mezun istihdamı

Bölümüzde lisans programının iş ve işlemlerinin tümü ilgili Yönetmelik ve Yönergeler çerçevesinde yapılmaktadır. Yönetmelik ve Yönergeler için ADYÜ Mevzuat Listesi sayfasına bakınız.

Ders ve sınav programları, müfredat ve ders içerikleri ile danışman listeleri vb. tüm bilgilerin yer aldığı belgelere ise Belgeler sayfasından erişebilirsiniz.

Araştırma-Geliştirme Hizmetleri

Bölümümüz bünyesinde araştırma-geliştirme faaliyetleri yürütülmekte olup akademik kadro yapmış olduğu projeler ile bilimsel çıktılar üretmektedir. Ortak çalışmalar için ilgili öğretim elemanı ile irtibata geçebilirsiniz.

Endüstriyel Hizmetler

Bölümümüz bünyesindeki akademik kadro ve laboratuvar imkânları ile firmalara danışmanlık hizmeti ile ölçüm ve analiz hizmetleri sunulmaktadır. Bu hizmetlerden yararlanabilmek için ilgili öğretim elemanı ile temasa geçilmesi gerekmektedir.

Yardımcı Hizmetler

Üniversitemiz çalışanlarına ve öğrencilerine birçok hizmet sunmaktadır. Bunlardan bazıları:

Diğer hizmetler için Fakültenin Hizmetler sayfasına bakınız.

İlgili Birimler

İlgili Belgeler 

 • Hizmet Standartları
 • Hizmet Envanteri