Misyon & Vizyon

Misyon

Uluslararası düzeyde araştırma, geliştirme ve tasarım yetkinliklerine sahip, sürdürülebilir kalkınma ve çevre konularına duyarlı, ulusal ihtiyaçlara uygun teknolojik gelişmeye önayak olan mühendisler yetiştirmek ve bu süreçte gerçekleştirilen araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile uluslararası ve ulusal teknolojiye katkı sağlamaktır.

Vizyon

Kendini evrensel ve ulusal teknolojik ihtiyaçlar doğrultusunda devamlı yenileyen ve bu konuda çağdaş eğitim ve araştırma stratejileri oluşturan ve uygulayan, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde uluslararası düzeyde üretken bir bölüm olmaktır.